måndag 19 december 2016

Sitt fint

Hunden ska sitta på rumpan med frambenen i luften och rak i ryggen. Vissa hundar väljer att sitta med tassarna hängande, vissa använder dem för att få balans och vissa håller dem lite uppåt. Självklart går det även att styra hur man vill ha det. Det här är ett trick som kräver mycket av hundens muskulatur så det är viktigt att bygga upp musklerna långsamt om de inte finns där redan.

Börja gärna träna det här på en matta så att det inte blir så halt för hunden. Ta en godis och liksom dra nära över huvudet på hunden. När hunden sitter kvar med rumpan men lyfter framtassarna får den godisen. Ett tips kan vara att börja med att ha handloven mot hudens huvud för att markera att den inte ska ta något just då. När den sedan ska sträcka sig efter godisen vänder du på handen så godisen kommer neråt. Så småningom behöver den lyfta framtassarna mer och mer innan den får godisen. 


När ryggen börjar bli rak måste hunden öva mycket på att använda rätt muskler och där kan det ta tid innan den hittar sin balans. När hunden hittat balansen är det dags att börja lägga på kommando medan hunden utför tricket. För att träna hundens balans och kroppskontroll ytterligare kan du låta hunden (när den kan det här tricket på golv och mark) be den sitta fint på stenar, sängen, knöliga ytor, trädstammar, smala ytor osv.

LYCKA TILL!


onsdag 7 december 2016

Är du förkyld?

Det här är förmodligen ett av det bästa partytricken. Alla blir verkligen imponerade och tycker att det är gulligt och fascinerande. Du kan också lära din hund att nysa på kommando. 

För vår del handlade det om att fånga ett beteende som Miqro redan hade. Han nyste i frustration i väntan på en uppgift eller ett kommando så det var bara att klicka och belöna. Om hunden inte nyser spontant kan man försöka provocera fram en nysning genom att kittla den på nosen, stänka lite vatten, mjöl eller dylikt på nosen och sedan belöna när den nyser. När du kan få hunden att nysa minskar du dina hjälper samtidigt som du börjar lägga på kommando.

LYCKA TILL! 


onsdag 16 november 2016

Kan du prata?

Lär din hund att låta på något annat sätt än att skälla, så klart på kommando. Miqro kan kommandot "prata" och du hör ju hur han låter. Du kan lära din hund morra, gnälla eller låta på något annat sätt men den ska göra det på ditt kommando.

Vi lärde in det här genom klickerträning. Miqro lät så här spontant och jag belönade helt enkelt när han gjorde det vilket ledde till att han lät så oftare och oftare och det blev lättare och lättare att belöna. Sedan började jag smyga in kommandot och så småningom, när han kopplat ihop kommandot med ljudet kunde han göra det även när jag sa kommandot först.

Lägg gärna upp din video som kommentar här under så jag får höra hur just din hund låter.

LYCKA TILL!


fredag 12 februari 2016

Hoppteknik, del 3

Dags för sista delen i den här serien med hopptekniksövningar.

Övning 1
Lägg en leksak eller en synlig godis på ena sidan hindret och ställ dig tillsammans med hunden på den andra. Inte förrän hunden tittar på belöningen ger du hunden släppkommandot (hopp, okej, ja eller vad du använder) och låter hunden ta sin belöning. Förstärk gärna så att hunden verkligen förstår att den gjorde rätt. Repetera till hunden verkar förstå vad som förväntas av den och ställ dig på olika positioner i förhållande till hunden (längre ut, längre fram, på båda sidor osv) 

Övningen utvecklas genom att du vissa gånger tar bort belöningen och när hunden tittar på hindret får den sitt släppkommando och sedan belöning. Målet är att hunden ska förstå att den ska titta på hindret. På det viset blir det lättare för hunden att klara hindret i en bana än om den tittar på dig. 

Övning 2
Hindren står diagonalt. Där den ena hoppbommen börjar slutar den andra och det är 4-5 fötters mellanrum mellan hindren för små hundar, 6-7 fötter för större hundar. Hunden ska hoppa diagonalt över alla hindren och belöningen placeras så att hunden så småningom klarar målet att hoppa alla hindren på ett mjukt och smidigt sätt. Börja med några hinder om det är svårt i början och gör det så pass enkelt att hunden lyckas. 

 Övning 3
Visa hunden när du lägger belöningen vid X så att hunden vet att den är där. Gå sedan och sätt hunden vid H samtidigt som du själv ställer dig så att du kan springa vid sidan av hindren. När hunden tittar rakt fram, mot belöningen eller hindren ger du släppkommando och springer tillsammans med hunden mot belöningen. Målet är att hunden ska dra rakt på belöningen utan att titta på dig eller fråga dig vad den ska göra. Du kan även lära hunden kommandot "fram" som betyder just att hunden ska springa framåt vilket kan vara väldigt användbart på exempelvis målrakor på tävling. 

Höjden på hindren kan som i de flesta övningar variera men det är viktigt att inte ha för höga hinder utan det är viktigare att fokusera på att hunden hoppar mjukt och smidigt innan man höjer. 
Lycka till!

fredag 22 januari 2016

Hoppteknik, del 2

Den här gången fokuserar vi på att hunden ska kunna svänga tight med en bra hoppteknik.

Övning 1
Vi sätter hunden mitt framför hindret, vid bommen som ligger på marken. Belöningen läggs till höger eller vänster vid det bortre hinderstödet. Hunden ska alltså hoppa av mellan de vita bommarna och sedan hoppa mot sin belöning som ligger så att hunden ska hoppa i en sväng. Vi som förare står en liten bit framför hunden och ger hunden hoppkommando när den tittar mot hindret (alternativt mot belöningen). Genom att ge hunden hoppkommandot när den tittar på hindret lär vi hunden att titta mer mot hindren än på oss vilket i förlängningen hjälper hunden att få ett bra hindersug.

Övning 2
Hunden sitter parallellt med hindret med näsan åt ena hållet. Föraren kliver över hindret i en sväng och ställer sig med näsan i motsatt riktning och lägger belöningen bredvid sig (eller en liten bit framför). Hunden ska nu, på förarens kommando, hoppa som ett U och ta sin belöning som ligger mellan föraren och hindret. Helst ska hunden även här titta på belöningen eller hindret innan den får sitt hoppkommando. De gula bommarna är till för att vi som förare ska veta var vi ska stå. De behövs inte om man vet hur övningen ska genomföras. Självklart görs övningen även spegelvänt.

Övning 3
Hunden sätts i "innerkant" på ena sidan och belöningen läggs på andra sidan. Hunden ska nu så snävt som möjligt hoppa alla 3 hinder och mellanlanda mellan varje. Man kan behöva justera avstånden mellan hindren så att hunden klarar av det för att sedan minska avståndet när hunden blir duktigare och smidigare. 

Höjden i alla övningarna kan variera men tanken är att alla hundar ska kunna göra övning 1 och 2 på maxhöjd när de kan hoppa mjukt och fint. Höj inte förrän hunden klarar den lägre höjden.
Lycka till! 

fredag 15 januari 2016

Hoppteknik, del 1

Som uppvärmningsövning sätter vi hunden precis framför ett så lågt ställt hinder som möjligt (alternativt en bom på marken). En liten bit efter är en oxer med höjden 25-30 cm. Hunden ska mellanlanda mellan det låga hindret och oxern för att sedan hoppa av. Målet är att hunden ska hoppa av lika långt från hindret som den landar och man får då justera  avstampet så att det blir så. 

För att genomföra nästa övning ställer vi upp fem hinder med 4-5 fots mellanrum och sätter hindren på 25 cm, max. Framför första hindret ligger en bom på lagom avstånd för att hunden ska få en bra ansats till första hindret. Hunden lämnas med framtassarna precis vid bommen och belöningen placeras efter sista hindret. Sedan ska hunden hoppa alla hindren med fint flyt och landa mitt emellan hindren varje gång. För att hunden inte ska kunna förutse hur övningen ska vara ändras hela tiden förutsättningarna. Belöningen flyttas, bommarna ligger varierande i kors eller på 25 centimeters höjd (olika varje gång) osv. Hunden ska alltså hela tiden vara medveten om vad den gör och inte göra något på rutin.

Den tredje övningen är uppbyggd på samma sätt som övning 2 med den skillnaden att det hela tiden blir längre mellan hindren. Mellan de två första hindren är det 3 fot. Mellan hinder 2 och 3 4 fot, sedan 5 och 6 fot emellan så att hunden behöver länga sina steg och hopp för varje hinder. Hunden måste återigen tänka.

För att göra det ännu klurigare för hunden kan man bygga upp övning 2 och 3 bredvid varandra och variera vilken övning man kör, samtidigt som man varierar varje kombination enligt ovan. På det viset blir det aldrig rutinartat för hunden och den måste tänka på hur den ska hoppa för att hoppa på bästa och smidigaste sättet.

För largehundar är det 6-7 fot mellan hinden i övning 2 och 6, 7, 8, 9 fot mellan i övning 3. Fortfarande ska hindren ligga på en maxhöjd på 25 cm.